JavaScript lijkt uit te staan in uw browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.

Instagram

Bio Ron - Biologisch kweken en tuinieren

Inleiding Bio Ron over biologisch tuinieren

 

Biologisch tuinieren betekent in samenwerking met de natuur gezonde planten telen, zonder gebruik te maken van kunstmest en/of chemische bestrijdingsmiddelen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend en logisch, zeker als we de planten afkomstig uit de teelt ook als voedsel voor onszelf willen gebruiken.Biologisch kweken met Bio Ron organische mest

 

Toch zal er bij menig hobbytuinder een stemmetje in het achterhoofd klinken wat zegt dit niet altijd mogelijk is. Enerzijds omdat menigeen geleerd heeft dat je eerst van alles aan de overbekende kunstmatige stoffen moet toevoegen, willen jouw met zorg gekoesterde planten ook echt tot een mooie oogst komen. Anderzijds voelde je het misschien bevestigd omdat er vast wel eens iets misging. Sommige planten wilden niet groeien, anderen werden ziek of raakten aangetast door de vraat. Dat wil men natuurlijk voorkomen, vooral bij monocultuur-teelt, en dan wordt helaas vaak naar de verkeerde middelen gegrepen. Middelen die op korte termijn misschien iets lijken op te lossen, maar die eigenlijk meer schade toebrengen aan de voedingsbodem van de plant, zeker op langere termijn.

 

Voor menig beginnend hobbytuinder is de eerste kennismaking met de wereld van het tuinieren spannend, en wordt biologisch tuinieren (hoewel onterecht) als moeilijk ervaren. Conventionele tuinders zullen zeggen dat de kwaliteit van biologisch kweken niet voldoende, is of de opbrengst te laag, maar dit is beslist niet het geval als u let op een gezonde voedingsbodem en het klimaat in uw groentetuin of tuinkas. En gelukkig zijn er momenteel vele biologische volkstuinverenigingen in opkomst, met ontelbare hobby tuinders die nog nooit kunstmest of chemische middelen hebben gebruikt en toch prachtige gezonde planten telen. En ook boeren die professioneel biologische groente en fruit telen zijn gelukkig in opkomst. Kennis en inspiratie genoeg dus om het anders aan te pakken met respect voor de natuur én uw eigen gezondheid!

 

Kies daarom voor biologisch, dat is pure win-win voor mens en planeet, én nog veel lekkerder ook!

 

Ron Hofman

 

Voed de bodem opdat deze de plant kan voeden

Een groot verschil tussen biologische teelt en intensieve (monocultuur) teelt is dat, in plaats van direct de plant te voeden met (N) stikstof, (P) fosfaat en (K) kalium, de biologische kweker liever het bodemleven het werk laat doen. Een gezonde bodem is een enorm voedselweb waarin elementen getransporteerd en getransformeerd worden tot voor de plant opneembare voedingstoffen. En waarbij de plant ook weer voeding teruggeeft aan de bodem, want dit is tenslotte een symbiotisch systeem. Een constante kringloop waarbij alles met elkaar in verbinding staat en invloed op elkaar heeft. Dit gebeurt o.a. door ontelbare micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels. Zo zitten in 1 kilo gezonde humusrijke-bodem zitten zelfs meer micro-organismen dan er mensen op Aarde zijn. Naast dat ze voedsel genereren voor planten, dienen ze zelf ook weer als voedsel en zorgen ze tevens voor een goede bodemstructuur. Wat weer zorgt voor een optimale lucht- en waterhuishouding, essentieel voor de plantengroei en die ook zorgt dat de bodem makkelijk bewerkbaar blijft. Daarnaast heeft een rijke grond ziektewerende c.q. ziekte-onderdrukkende eigenschappen waardoor planten gezonder blijven en meer kunnen groeien én opleveren.

 

Ook in en op de planten vinden we deze microscopisch kleine wezentjes en zij vervullen vele belangrijke functies. Samen met o.a. wormen, aaltjes, insecten (larven) en algen vormen micro-organismen het bodemleven, oftewel de natuurlijke (regeneratie) kracht van een bodem. Wanneer de fysische ( = structuur ), micro-biologische ( = bodemleven) en chemische ( = PH / zuurgraad) aspecten goed op elkaar zijn afgestemd spreken we over een biologisch evenwichtige bodem die voldoende en vooral ook gezonde planten zal voortbrengen. Dit benadrukt waarom er in de biologische teelt gedachte zoveel aandacht naar de bodem gaat, de planten volgen dan namelijk vanzelf.

Biologisch verantwoord kweken

Omdat we vaak vertrekken vanuit een punt waarbij nog geen sprake is van een optimale, gevarieerde en natuurlijke bodembalans - en we graag willen cultiveren om iets met succes te kunnen telen - maken we idealiter gebruik van (natuurlijke) meststoffen die de bodembalans niet verstoren maar juist helpen. In plaats van meststoffen spreken we hier liever van bodemverbeteraars of traag werkende meststoffen. Hierin onderscheiden we weer de zogenaamde organische producten, zoals dierlijke mest, compost en de zogenaamde anorganische producten, zoals bijvoorbeeld lava en kleimineralen. Al deze stoffen hebben hun werking ruimschoots bewezen en worden al sinds eeuwen succesvol toegepast bij zeer uiteenlopende klimatologische omstandigheden, verschillende gewassen en bodem-samenstellingen. Eigenlijk vormen deze stoffen de basis waarmee we, in ieder geval op langere termijn, in staat zijn en blijven om gezonde planten op te kunnen kweken.

 

Ook worden er heden ten dage nieuwe stoffen ontdekt waarbij de werkingsprincipes en technologieën gecombineerd worden voor betere resultaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten zoals bodem-bokashi en ceramiekpoeder. Bij deze producten blijft het principe gehandhaafd dat we werken volgens de wetten van de natuur en dat we deze zeker niet willen forceren, maar juist streven naar symbiose in harmonie met het ritme van de natuur.

Humus, een korte inleiding

Sinds begin 1900 tot heden heeft het gebruik van kunstmest, monoculturen-teelt en de daar - onlosmakelijk mee verbonden - benodigde chemische bestrijdingsmiddelen de voedselproductie enorm bepaald. De productie moest worden verhoogd want er was schaarste, dus is het op zich logisch dat men deze weg toen is ingeslagen. Ondertussen produceren we daarmee zoveel voedsel dat er veel weggegooid moet worden, of het als veevoeder dient voor de (overmatige) vleesproductie. Ook beland tegenwoordig veel voedsel in vergisters e.d. waarbij alleen de in het voedsel aanwezige energie van belang is. Gelukkig komt men langzaam tot besef dat deze hoge productie ook een negatief effect heeft, en wel op de gezondheid en vruchttbaarheid van onze bodem. Zo heeft er wereldwijd, en dit is nog steeds gaande, een afbraak van het humusgehalte in de bodem plaatsgevonden.

 

Humus zorgt voor het vastleggen en produceren van voor de plant essentiële voedingstoffen. Het bied als het ware een huis en voeding voor in de bodem levende organismen, die er op hun beurt weer voor zorgen dat de structuur, variatie en rijkdom van de bodem houden blijft. Binnen dit proces vinden organische en anorganische stoffen onderling een balans die er voor zorgt dat planten zich optimaal kunnen ontwikkelen en duurzaam gezond voedsel kunnen leveren.

 

In een bodem die arm is aan humus kunnen de planten niet de voedingstoffen vinden die ze nodig hebben om tot volledige / goede ontwikkeling te komen. Dit gaat ten koste van de voedingswaarde, smaak en houdbaarheid van deze producten. Zonder humus hebben de vele kleine levende wezentjes, die in een gezonde bodem volop leven, geen bestaansmogelijkheid en zal de structuur van deze bodem van luchtig en vruchtbaar naar vast en onvruchtbaar vervallen.

 

Humus kan bij verkeerd grondgebruik zeer snel verdwijnen, terwijl het vele jaren vergt om zichzelf op te bouwen. En je kunt het helaas niet kopen in een zakje dus is het zaak hier goed mee om te springen. Compost is overigens geen humus maar draagt wel bij tot de ontwikkeling hiervan. Humus is feitelijk het kapitaal van de bodem en dat deel wat wij oogsten zou niet meer dan de rente mogen zijn om voor toekomstige generaties ook betaalbaar voedsel te kunnen blijven garanderen. Door dit kapitaal te verkleinen of af te breken is het natuurlijk leverende vermogen van de bodem op sommige plaatsen zo sterk afgenomen, dat men zonder gebruik van veel toegevoerde energie (kosten) geen bevredigende oogst meer kan genereren. Men is geheel afhankelijk geworden van het ieder jaar opnieuw kunstmatig luchtig maken van de geërodeerde bodem met steeds zwaardere machines. Ook moet men overgaan tot het aankopen van steeds schaarser en duurder wordende meststoffen, spuitmiddelen en aangepast zaaigoed om überhaupt nog iets te kunnen oogsten. En van wat voor een kwaliteit mag men zich dan ook afvragen.

 

Ook het wereldwijde waterprobleem, het sterker wisselende klimaat en de vervuiling die de agro-industrie achter zich laat, zijn allemaal direct gerelateerd met de afnemende hoeveelheid humus op de planeet. Ik heb eens een wetenschapper de vergelijking horen maken dat humus eigenlijk vergelijkbaar is met de kanarie is de die mijnwerkers met zich mee naar beneden namen. Als de kanarie omviel dan wisten de mijnwerkers dat ze moesten maken dat ze wegkwamen, anders zouden ze weldra het loodje leggen. Geen mooi scenario voor de mensheid dus als je deze analogie doortrekt naar onze manier van landbouw, maar feitelijk herkennen we het dagelijks terug als we horen en lezen over de enorme klimaatproblemen, ontbossing en verwoestijning van de aarde.

 

Gelukkig echte kan iedereen daar tegenwoordig zelf wat aan doen. Het is dus de hoogste tijd om een andere weg te kiezen die leidt tot wederopbouw van humus en een gezonde, gevarieerde bodemlaag, en wel gewoon bij jezelf, in je eigen moestuin of tuinkas.

 

Er komen geen producten overeen met de selectie.

Familiebedrijf sinds 2008

Betrouwbaar en deskundig
met liefde voor uw kas

Overdekte showroom

Geopend op zaterdagen 
van 09.00 tot 14.00 uur

Eigen bezorgdienst

Pinnen bij levering mogelijk
Geen verzendkosten op de kassen